Zoeken in deze blog

donderdag 28 mei 2020

5G, is meten met 2 maten.


3 mei 2020

De afgelopen week heeft Vodafone 5G op hun netwerk geactiveerd. Sommige mensen zijn blij met de komst van dit snellere draadloze netwerk, maar voor anderen is het een ramp. Op vele plekken in Nederland zijn er zendmasten in brand gestoken, want de technologie baart sommige mensen zorgen. Hoe (on)veilig is het nieuwe 5G-netwerk? We bespreken het in deze nieuwsbrief.
Wat is 5g precies?
Het zal geen verrassing zijn: 5G is de opvolger van het huidige draadloze 4G-netwerk dat is uitgerold over ons land. De dataverbinding is bij 5G tien keer sneller en heeft een veel lagere latentie (12). Een lagere latentie houdt in dat er minder vertraging op de lijn zit dan bij 4G. Ook kunnen er veel meer apparaten op één lijn actief zijn, wat meer mogelijkheden schept. Een voorbeeld is dat zelfrijdende auto’s in de toekomst met elkaar over dit netwerk kunnen communiceren. Het 5G-netwerk zal op drie frequenties communiceren: 700 megahertz (0,7 gigahertz), 3,5 gigahertz en 26 gigahertz (3). Deze laatste trilt zo hoog, dat het bereik slechts enkele meters is, waardoor er op elke straathoek een antenne zal moeten komen (4). Ook zullen er vele antennes in de mobieltjes komen, te beginnen met 8 stuks (5), maar de industrie is al bezig met maar liefst 64 stuks tot zelfs honderden in één mobiele telefoon (67). Dit moet gerichtere communicatie mogelijk maken tussen een telefoonmast en een GSM (89).
Twijfels over veiligheid
Er zijn wetenschappers die beweren dat 5G volkomen veilig is. Maar is dat ook bewezen? Er is een groep van 353 wetenschappers die zich openlijk uitspreken tegen de komst van 5G, vanwege de mogelijke risico’s (10). Onder hen bevinden zich onder andere vele professoren, oncologen, moleculair biologen en radiologen (11). Bij het zoeken in de medische literatuur zijn er vele studies die melden dat er onvoldoende bewijs voor de veiligheid van 5G op tafel ligt. Wetenschappers luiden de noodklok, maar overheden geven hier geen gehoor aan. De overheid geeft aan dat het 5G-netwerk bijdraagt aan economische groei (12). Daarbij brengen de veilingen van de frequenties miljarden op (13). Deze belangenverstrengeling is zeer onwenselijk; de overheid hoort ons te beschermen tegen mogelijke gevaren.
Wat zeggen studies?
Een recente overzichtsstudie die keek naar de oxidatieve effecten van radiofrequenties met een lage intensiteit op levende cellen, moest concluderen dat 93 van de 100 studies bevestigden dat er oxidatieve effecten in biologische systemen te meten zijn (14). Deze studies zijn allemaal gepubliceerd en peer-reviewed (collegiaal getoetst). Voor de volledigheid: het betreft 18 reageerbuisstudies, 73 dierstudies en slechts 6 onderzoeken op mensen. Er zijn na dit overzicht nog meer studies verschenen. Eind vorig jaar is er aangetoond dat de straling van mobiele telefoons bij ratten voor DNA-mutaties kan zorgen, waardoor het risico op het ontstaan van kanker toeneemt (15). Andere studies op ratten toonden in het verleden ook al aan dat blootstelling aan elektromagnetische straling van mobieltjes het risico op kanker doet stijgen (16). Een kanttekening is dat de stralingsdoseringen bij deze studies hoger waren dan die waaraan wij dagelijks worden blootgesteld. Dat doet niks af aan het feit dat de straling, zij het in hogere doseringen, kennelijk wel in staat is om schade aan te richten. Voor studies naar de gevaren van elektromagnetische straling worden vaak ratten gebruikt, hoewel deze doorgaans als minder betrouwbaar worden gezien. Deze manier van werken is te verklaren, want menselijke studies naar de gevaren van zeer sterke mobiele telefoniestraling worden als niet-humaan gezien.
Wel veilig?
De BBC heeft wetenschappers aan het woord gelaten die melden dat onderzoek van de afgelopen 20 jaar aantoont dat 5G helemaal veilig is (17). Andere wetenschappers geven juist aan dat we geen bewijs voorhanden hebben (18). Voor het eerst in de geschiedenis stellen we mensen van de wieg tot het graf bloot aan door de mens gecreëerde microgolfstraling op nieuwe, zeer hoge frequenties. Het is opmerkelijk dat onderzoekers op basis van 20 jaar onderzoek 5G veilig verklaren, want de iPhone heeft niet zo heel lang geleden nog z’n 10-jarige verjaardag gehad (19). De iPhone was één van de eerste smartphones die gebruik maakten van het mobiele netwerk voor toegang tot het internet.
The lancet
In de Lancet, een Brits toonaangevend en peer-reviewed medisch tijdschrift, staat een artikel dat stelt dat we in kaart moeten gaan brengen wat de effecten van elektrosmog zijn (20). We zijn vergeven van elektromagnetische vervuiling in de ether. Er staat te lezen dat deze straling wel degelijk voor DNA-mutaties kan zorgen en het risico op kanker kan verhogen.
Meten met twee maten
Enkele jaren geleden was ik betrokken bij het project Groenestevia.nl. Via deze website verkochten we biologische groene stevia van ons collectief waarbij 10 bioboeren in Spanje betrokken waren. De boeren hadden werk en de mensen in Nederland hadden goede biologische groene stevia voor een betaalbare prijs. Een ideale situatie waarmee iedereen dolgelukkig was. Totdat de NVWA op een dag bij ons binnenviel en de tent per direct sloot (21). ‘Het is niet bewezen dat groene stevia veilig is’. Iets met Novel food-wetgeving (22). Nu, enkele jaren later, wordt 5G uitgerold in ons land. De overheid blijkt opeens niet zo streng meer: ondanks dat de veiligheid van specifiek 5G nog niet aangetoond is in menselijke studies en vele wetenschappers de veiligheid in twijfel trekken (2324). Op dit moment zijn we bezig met een groot medisch experiment.
Europees Parlement
Ondertussen is er vorige maand een rapport verschenen van het Europees Parlement, dat concludeert dat de Europese Commissie nog geen onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G (25). Het somt ook aanwijzingen op waaruit naar voren komt dat elektromagnetische straling toch niet zo onschuldig lijkt te zijn. Ondertussen staat dit rapport Vodafone niet in de weg om 5G over Nederland uit te rollen. Op dit moment gebeurt dit nog op de oude 4G-frequenties, maar na de veilingen zullen ook de nieuwe frequenties ingezet worden (26).
Wat te doen?
Safety first! Stichting Stop5gNL heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, om de uitrol van 5G een halt toe te roepen (27). Er moet eerst worden bewezen dat het veilig is voor mens, dier en milieu. Ze geven aan dat de advocaatkosten flink oplopen en vragen om een donatie. Ik heb zelf zojuist mijn donatie overgemaakt. Als je dit initiatief ook een warm hart toedraagt, dan kun je hier zelf ook doneren.
Met gezonde groet,
Juglen Zwaan
aHealthylife.nl

Hoe voed jouw arts je?

19 april 2020.
Onderzoek heeft uitgewezen dat medische studenten in Nederland gemiddeld slechts 29 uur les krijgen over voeding en diëten. Omdat sommige studenten dit zelf ook wel erg weinig vonden, hebben ze zich vrijwillig aangemeld voor een studie die keek naar het effect van 25 extra lesuren op de voedingskennis van studenten. In deze nieuwsbrief bespreken we de resultaten.
Mensen met gezondheidsklachten wenden zich in eerste instantie tot hun arts. Tijdens een consult worden dan de mogelijkheden die tot een oplossing kunnen leiden besproken. In het verleden greep een arts meestal direct naar de medicatie, maar vandaag de dag spelen voeding en leefstijl een steeds grotere rol bij preventie en behandeling (1). De patiënt verwacht van een arts vaak een voedingsadvies op maat. Deze voedingsadviezen worden vervolgens zeer serieus genomen. Men staat er alleen niet bij stil dat de arts in kwestie nauwelijks is geschoold op het gebied van voeding.
Expert worden? Kost je minstens 10.000 uur
Malcolm Gladwell ontwikkelde de 10.000-uurs regel (2). Het stelt dat iedereen een expert kan worden op een gebied, mits er 10.000 uur wordt geïnvesteerd. Inmiddels is dit weerlegd, want het blijkt dat we naast de 10.000 uur ook nog aanleg nodig hebben om ergens goed in te worden (3). De 29 uren les, en een enkeling dus 54 uur, steekt hier natuurlijk schril bij af.
Hoeveel jaar studeert een arts?
De opleiding Geneeskunde duurt 6 jaar en is opgedeeld in een 3-jarige bachelor en een 3-jarige master (4). Na het behalen hiervan ben je een basisarts. Om huisarts te worden zal je nog eens 3 jaar de schoolbanken in moeten (5). Een studiejaar telt 40 lesweken van 40 studie-uren. Deze studie-uren zijn onderverdeeld in 16 uren onderwijs en 24 uur zelfstudie (6). Per jaar worden er dus 1600 studie-uren gemaakt.
Ondergeschoven kindje
Een arts krijgt dus per jaar 640 uur les (40 weken van zo’n 16 uur). Als we dit vermenigvuldigen met de 9 jaren, dan krijgt een huisarts dus 5760 uur les. De 29 lesuren over voeding is slechts 0,5% van het totaal aantal lesuren in de gehele opleiding. Van het totaal aantal uur dat een huisarts les heeft, wordt dus slechts 0,5% besteed aan voeding en diëtetiek. Bij de leergierige studenten die vrijwillig 25 uren extra les krijgen over voeding, is dit 0,94%. We kunnen dus wel stellen dat voeding bij de opleiding geneeskunde een ondergeschoven kindje is! De studie concludeerde dat 25 extra uren les het kennisniveau flink weet op te schroeven, maar dat het nog altijd erg laag is. In het verleden kregen artsen nog minder dan 29 uur les over voeding, dus de situatie is de afgelopen jaren wel iets verbeterd. Enkele jaren geleden bekende een arts dat er in de opleiding slechts 5 uur werd besteed aan voeding.
Hippocrates
Elke arts legt de eed van Hippocrates af (7). Hippocrates is de grondlegger van de westerse geneeskunde (8). Hij sprak onder meer de legendarische woorden “Laat voedsel uw medicijn zijn”. Het lijkt erop dat dit principe in de loop van de jaren in de vergetelheid is geraakt.
Google is your best friend?
Veel artsen klagen dat patiënten zelf gaan dokteren. Mensen lezen boeken over voeding en verdiepen zich online in voedingsvraagstukken. Deze zoektocht beslaat vaak al gauw een paar honderd uur. Met andere woorden, deze persoon heeft 10 keer meer tijd besteed aan het onderwerp voeding, dan een gemiddelde arts. Veel patiënten weten het dankzij Google beter dan de arts, maar dit gaat vaak fout (9). Google praat vaak onnodig ziektes aan, waardoor tussenkomst van een arts bij veel klachten slim is. Belangrijk is om informatie uit betrouwbare bronnen te verkrijgen (10). Veel mensen leiden aan cyberchondrie, de moderne versie van hypochondrie (11). Een arts heeft door gebrek aan kennis vaak zelf ook niet de argumenten in huis om misvattingen bij voedingskwesties te weerleggen. Meer les over voeding is voor een arts belangrijker dan ooit!
Hoe meer, hoe beter
Het zou mooi zijn als aanstaande artsen minstens 10% van hun contacturen zouden besteden aan voedingsleer, diëtetiek en preventie. Het gaat dan om 576 uur in de gehele opleiding. We praten in dat geval over nog geen 2 uur in de week. Het is bij lange na niet genoeg, maar het is een stap in de goede richting. Ik heb ook les mogen geven aan geneeskundestudenten over voeding. Daarbij merkte ik dat ze wat dit onderwerp betreft erg leergierig zijn. Vanuit de universiteit zou er meer aandacht mogen komen om aan deze vraag meer gehoor te geven.
In de afgelopen 20 jaar sinds ik met voeding bezig ben, heb ik me meer dan 10.000 uur met dit onderwerp beziggehouden. Toch heb ik het gevoel nog niet volleerd te zijn, want dagelijks leer ik weer bij. Ik denk dan ook dat artsen een eerste aanzet kunnen geven bij voedingsadvies, maar dat het voorlopig verstandig blijft om bij diepgaande dieetkwesties te blijven doorverwijzen naar een goede diëtist. Een voedingsdeskundige kan beter ook niet op de stoel van een arts gaan zitten en medicijnadviezen uitdelen. Schoenmaker blijf bij je leest!
Met gezonde groet,
Juglen Zwaan
aHealthylife.nl

dinsdag 26 mei 2020

Bacteriofagen, de oplossing voor antibioticaresistentie?

In Rusland, Georgië en Oekraïne gebruiken ze al 100 jaar, met veel succes, bacteriofagen. Vooral in Georgië liggen diverse bacteriofagen standaard bij de apotheek op de plank. Maar wist je dat ze ook in Amerika, Australië, België, Canada, Noorwegen, Polen en in Zwitserland worden toegepast?

Jaarlijks vele doden door bacterieresistentie!
Men verwacht dat steeds meer bacteriën resistent worden voor antibiotica. De Britse overheid waarschuwde enkele jaren geleden al voor het probleem. En ook de WHO ziet de bacterieresistentie als een bedreiging. Niet alleen voor zieke mensen maar ook voor diegenen die nu nog gezond zijn. Elk jaar overlijden er 700.000 mensen door antibioticaresistentie, aldus het WHO, en naar verwachting zullen in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden door diezelfde antibioticaresistentie.

Wat zijn bacteriofagen? Klik hier

In 2018 dook Antoinette Hertsenberg (Dokters van morgen) voor het eerst in de wereld van de 'fagen'. Hoe is het nu twee jaar later? En waarom blijft Nederland achter? Klik hier 

                                                  23 okt. 2017 - Geüpload door DWDD

zondag 24 mei 2020

Is een kind op de wereld zetten nog verantwoord?

Wist je dat 1 baby, 58 ton CO2 uitstoot per jaar? Per dag worden er in Nederland zo’n 470 baby’s geboren. Wereldwijd komen er per minuut 250 👶🏻 bij. We staan er zeker niet bij stil, wat dit nieuw leven en blij gelukt, bijvoorbeeld kost aan alleen al aan CO2 uitstoot. Maar is de mens bereid om, om deze reden geen kind op de wereld te willen zetten, zeker als je kinderwens groot is? Is het nog verantwoord om meer dan 2 kinderen op deze aardbol te zetten? Als je weet, dat als we zo doorgaan, in 2050 zo’n 10 miljard mensen rond lopen op deze aardbol. Denken we er ook over na, welke toekomst je kind tegemoet gaat? In een uitzending van Een Vandaag wordt dit o.a. met een video in beeld gebracht, klik hier. Ben benieuwd hoe een ieder hier in staat en over denkt. Denk men hier bewust over na en gebruikt men he gezonder verstand? Of denkt men in het ego, wie dan leeft wie dan zorgt? Dat betekend dan ook, dat je die zorg overlaat aan je kind, het je geen drol kan schelen, hoe zijn toekomst zal zijn. Want dit alles blijkt nogal gevoelig te liggen. Wat weegt het zwaarst, de ego of het gezonde verstand? Of men echt bewust hier over nadenkt?  😉

Begrijp mij niet verkeerd, het is niet aan mij, of je om wat voor een reden dan ook, wel of geen kinderen wil. Daar moet een ieder zijn eigen vrije keus zijn en blijven.

Echter de globalisering is niet alleen van deze 21eeuw. Al laten klimaatwetenschappers dit wel doen voorkomen. Wat ze u niet vertellen klikt hier en hier.

Bron Een Vandaag

donderdag 14 mei 2020

Waarom kom je na een dieet weer aan?

Op 6 mei 2020 stond er een artikel in NU.NL van hoogleraar functionele genetica Edwin Mariman, "Het lichaam is voorbestemd om na afvallen weer energie te stapelen." Hier werd ik niet helemaal blij van, waarom niet? Het was te beknopt en het zou mensen weer aan kunnen zetten tot crash- of eiwitdieet. Ik vroeg aan Richard de Leth hoe hij hier in stond, hij verwees mij naar zijn podcasts nr 13.

Een eiwit dieet is niet voor iedere lichaam geschikt, het zou uitstekend tijdl. passen bij mensen met diabetes type 2.  Een crashdieet zorgt ervoor dat je stofwisseling omlaag gaat, je lichaam komt in een spaarstand, dan gaan idd je vetcellen krimpen. In de podcasts van OERsterk werd huisarts Jacqui van Kemenade uit Breda, 
geïnterviewd door Richard de Leth, wordt dit goed besproken. Deze huisarts is allergisch voor crashdiëten. Er spelen meer factoren mee dan alleen je (vet) cellen. Denk hierbij aan je hormonen, wellicht het belangrijkste. En denk aan je alvleesklier, wat is zijn functie, wat doet een verkeerde leefstijl met de alvleesklier? 

Uit het boek "de Geluks piramide" van o.a. Amber Albarda haal ik het volgende uit: Het kost je lichaam veel energie, om die te onderhouden bij een verkeerde leefstijl! Je alvleesklier draait dan overuren, ten koste van zijn andere functies. Hij was tenslotte maar voor 2% ingericht om insuline te produceren. 98% is het produceren van spijsverteringsenzymen een groot onderdeel. Bij een te hoge suiker koolhydraten innamen gaat dat achteruit, omdat de alvleesklier bezig is met de te hoge insuline te verwerken meer als die 2%. De toegevoegde ellende is: je spijsvertering gaat achteruit, een groeiende aantal mensen met bloedsuikerklachten (insulineinsensitiviteit, suikerverslaving, hypoglykemie, diabetes type 2).

Insuline resistentie is de voorloper van diabetes type 2. Bij insuline ongevoeligheid zijn je cellen niet lager in staat om goed te reageren op de sleutelfunctie van insuline. Je bloedsuikerspiegel blijft hierdoor hoog en je honger wordt na het eten niet gestild, ondanks dat je maag gevuld is. Je
blijft hierdoor eten, je natuurlijke rem is weg. Zelfs in een heel vroeg stadium kan je hier al licht ongevoelig voor zijn geworden. Je cellen krijgen letterlijk een energietekort, ondanks dat er in je lichaam zelf een energieoverschot is. Je krijgt daardoor vaker en vaker van die bloedsuikerdips, ook wel hypoglykemie genoemd. 

Hoe weet je of jij last hebt van een suikerverslaving (insuline ongevoeligheid)! Doe de Appeltest.
Op het moment dat je alweer een poos niet hebt gegeten maar ook nog geen honger hebt, eet je een appel. Geen overdreven zoete appelsoort. 

Hierna kunnen twee scenario’s optreden:
1. Je bent na het eten van de appel weer verzadigd voor een wat langere periode dan voorheen. Je
bloedsuikerspiegel is dankzij de aanwezige vezels dusdanig stabiel gebleven dat je lichaam geen
hongersignaal heeft uitgezonden om je iets later te laten eten.

2. Je krijgt ongeveer tien a twintig minuten tot een half uur na het eten van de appel honger. Iets wat niet hoort,want de appel is voeding en bij goede voeding vult het je lichaam voor langere tijd.
In welke herken jij je? 

1 is scenario: de stabiele bloedsuikerspiegel, 2 is scenario: de verstoorde bloedsuikerspiegel.

Zo zegt huisarts Jacqui ook: Gezonde voeding en leefstijl vormen een krachtige basis voor ons bestaan. Wat ben ik voor een huisarts als ik jou een pilletje ga geven om die bloeddruk omlaag te krijgen? Ik ben pas een goede huisarts als ik zorg dat ik kijk, wat speelt er in jouw leven? En hoe gaan we al die basis dingen, stress dingen, neutraliseren.......... 

Maar welke leefstijl past het beste bij nu nog steeds bij ons oerlijf? Klik hier. Jacqui haar boek "leefstijl op recept", zal ook de nodige uitleg geven.

Hoe denk Jacqui over feest (momenten)? Heel verrassend verteld ze hierover.

Jacqui van Kemenade vind dat we als huisartsen hierin te weinig aandacht voor hebben. Kijk hier wordt ik blij van. 
Ik vond dit een geweldige OERsterk podcasts, weer een geweldige huisarts die anders denk dat haar is geleerd! Zie ook; artsen die anders durven te denken. Een gezonde leefstijl is belangrijk, we moeten ons lichaam weer gaan gebruiken zoals in de handleiding beschreven staat. Dit doe we allang niet meer. Omdat we ook niet meer weten hoe. En als dan zo een beknopte uitleg van hoogleraar functionele genetica Edwin Mariman op NU.NL komt, worden we met deze halve kennis er niet echt mee geholpen.

Bekijk de podcasts. Hoe denkt en behandeld zij patiënte met diabetes type 1 of 2? Bij 30 min komt het crashdieet en waarom dit best gevaarlijk is. Bijna aan het eind verteld ze hoe zag dat in Australië de westerse ziekte opkwam en waardoor. Aan het eind van de podcasts geeft ze een goede tip, welke?Neem je tijd en rust om deze leerzame podcasts te bekijken!


In deze podcast vertelt Jacqui over: 
- hoe haar patiënten haar dwongen om zich in voeding en leefstijl te verdiepen 
- de twijfel dat zorgprofessionals – waaronder huisartsen – mogelijk adviezen geven die niet werken (en haar zoektocht als reactie hierop die tot een boek leidde)
 - het belangrijke hormoon insuline uit de alvleesklier (en hoe dit hormoon bij veel volwassenen en kinderen nu niet optimaal werkt) 
- essentiële tips om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden (boeiend en heel logisch)
 - de moderne leefomgeving die ons constant wil laten eten 
- hoe constante stressprikkels aan de basis staan van veel klachten (wat je niet goed met voeding en beweging kunt compenseren) 
- wat de basis is van een goede dokter 
- hoe twee weken slaapgebrek gezonde mensen op het randje van diabetes type 2 kan brengen 
- de uitdaging om mensen intrinsiek met de juiste kennis en vertrouwen te motiveren 
- huisartsen die steeds meer met leefstijl gaan en willen werken (en inspirerende voorbeelden van huisartsen in Nederland) 
- crashdiëten die juist een ongewenst effect geven 
- het belang van eiwitten en vetten (en minder bewerkte koolhydraten) 
- de moderne mens die gespannen probeert te ontspannen 
- feestmomentjes op een dag om te ontspannen 
- Schotse artsen die hun patiënten een natuurwandeling mogen voorschrijven 
- proactief leven en je ontspanning inplannen 
- waarom ze aan ‘slow running’ doet 
- haar lessen als huisarts in Nieuw-Zeeland en Australië 
- hoe het Maori volk enorm snel dik wordt op een westers voedingspatroon (en slank blijft op hun oorspronkelijke voeding) 
- de kracht van samenleven met de natuur en de oer-omgeving 
- hoe continu afleiding ten koste gaat van diepe gesprekken en oprechte aandacht 
- reacties die ze kreeg op haar boek (zowel positief als negatief) 
- haar missie om van Nederland een voorbeeldland in de wereld te maken (hoe door een succesvolle aanpak diabetes type 2 succesvol uitgebannen kan worden) 
- het belang van een goede slaap (dus vannacht vroeg het bed in!)


Blijf gezond


maandag 11 mei 2020

Artsen die anders durven te handelen

Zonder verleden geen heden. De mensheid is al snel het verleden vergeten. De mensheid lijkt niet te willen veranderen, ja we zijn goed in alles willen veranderen, maar leren we wel van de lessen uit het verleden?

Aan de oppervlakte lijken we anders, we ontwikkelen ons, we bedenken nieuwe regels, nieuwe levensstandaard. Elke (nieuwe) generatie omarmt het nieuwe en schaft het oude af. We weten namelijk niet eens meer hoe we uit steen een gereedschap (werktuig) kunnen maken. Oude ambachten die verloren gaan. Zo is bijv. een werktuig maken uit steen, 2 miljoen jaar geleden allang vergaande glorie. En ook hoe we ons konden genezen vanuit de natuur, dat we een zelfgenezend vermogen hebben, dat het medicijn in de natuur ligt, ook vergaande kennis. We dwalen steeds verder en verder af van de onze natuurlijke bron. Met gevolgen dat we zieker zijn dan ooit, waar de mens vroeger stierf aan infecties, sterven we nu aan welvaartsziektes, door o.a. uitputting van het lichaam.

Steeds meer (huis) artsen ontwaken weer langzaam en keren terug naar de oorspronkelijke basis van Hippocrates, de grondlegger van de westerse reguliere geneeskunde. Eén van zijn eed was: Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn, uw voeding, en ook: Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen  In 1878 werd er in Nederland een artseneed ingevoerd, die was gebaseerd op de eed van Hippocrates. Er bestaan verschillende vormen van de artseneed van de grondlegger van de westerse geneeskunde. De huidige eed van de KNMG lijkt – naar de letter van de tekst genomen – weinig meer op de oorspronkelijke versie van de eed van Hippocrates. Eén van deze is nog aardig in tact gebleven: Ik zal mijn voorschriften geven naar beste weten en kunnen, tot welzijn van de patiënten en ik zal hen behoeden voor alles, wat schadelijk en verkeerd is. Je mag je afvragen, klopt dit nog wel in deze moderne tijd van marktwerking en synthetisering? Zijn onze (huis) artsen wel onafhankelijk of krijgen ze provisie over het voorgeschreven medicijn? Dit hoort en ziet u bij de podcasts van  Oersterk.


Marije Berkelaar: "Een lichaam wat ziek is heeft hulp nodig, geen medicijn. Van geen enkel medicijn wordt je gezonder." Want je gaat hiermee aan de mens voorbij!
Ze noemt zich de 'eerste medicijn vrije huisarts van Nederland, Marije Berkelaar. In de podcasts van OERsterk, vertel ze je waarom zij deze weg is in geslagen. Ze verteld over:
- hoe ze fysieke klachten kreeg van het voorschrijven van medicatie (en besloot een andere weg te gaan) - haar visie op een lichaam dat ziek is - de behoefte om naar de kern van een klacht te gaan (en de mens achter een klacht centraal te stellen) - hoe haar omgeving reageerde – zowel positief als negatief - toen ze besloot om als huisarts te stoppen - haar visie op de arts van de toekomst - hoe pillen mensen van groei kunnen weerhouden - het gedrag van mensen als vast patroon (en waarom veranderen zo lastig is, zelfs als het lijf signalen geeft) - het belang van een steunende omgeving (en dat je familie soms zelfs hier niet goed bij aansluit) - een andere kijk op tegenslagen - wat je kunt doen bij klachten (een persoonlijke zoektocht als medicijn) - een persoonlijk inzicht dat er meer manieren zijn om naar de wereld te kijken (en het doorbreken van haar oude cognitieve weerstand) - veiligheid en verbinding als noodzakelijke basis voor verandering - suggesties om het gezondheidslandschap vitaler te maken (focus op - biologische voeding en preventieve gezondheid) - haar ochtendroutine, met onder andere dankbaarheid - de ambitie om mensen in Nederland positief te beïnvloeden

Bekijk de film en u hoort haar bijzonder weg.

En dan nog zo een jonge arts, een longarts die ook anders durft te denken, David Prins. Hij kreeg een Onderbuikgevoel en kritische vragen rondom COVID-19

Hij zegt:
Ik schrok van het bericht van gezondheidsminister Hugo de Jonge.
Het is wachten op een vaccin tot we terug kunnen naar de 'normale' samenleving kunnen, totdat het vaccin er is geen grote evenementen of andere grote publieke bijeenkomsten.  Wie is David Prins


Meer over vaccins. klik hier

zondag 10 mei 2020

Zijn vaccins veilig? Dr Humphries geeft haar antwoord
Dr Suzanne Humphries, een hoogopgeleide arts met specialiteiten in de interne geneeskunde en nefrologie praat over vaccins, ziekten en gezondheid in een interview met Canal 2nd Opinion opgenomen in Ängelholm, Zweden in september 2014.

Dr. Humphries werkte als nierspecialist, toen ze een verband zag tussen vaccinaties en nierschade.
Ze begon zich af te vragen of vaccins veilig zijn en na veel onderzoek schreef ze samen met Roman Bystrianyk een boek genaamd “Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History”. Een boek dat onderzoekt of het sterftecijfer echt heeft verminderd door verschillende ziekten waar we momenteel tegen vaccineren.

Zijn vaccins veilig? Dr Humphries geeft haar antwoord op die vraag door u zelf te laten beslissen. Ze geeft je de kant van het verhaal dat vaak wordt onderdrukt, maar noodzakelijk als je je eigen evenwichtige beslissing wilt nemen, en ook wat sommige dodelijke ziekten zoals cholera en tuberculose in delen van de wereld heeft verminderd zonder vaccins.

Dr. Suzanne wijst erop dat ze mensen nooit zou vertellen niet te vaccineren. Ze wil dat de mensen luisteren naar beide kanten, de voor en tegen, en dan zelf een beslissing te nemen. Ze zegt dat de mensen die voor vaccinatie zijn, vaak agressief reageren en willen niet dat je de andere kant te horen krijgt en vaak niet eens de keerzijde begrijpen van vaccinatie zelf.

Zie ook hoe Longarts David Prins over een vaccin denkt, Klik hier

DIT IS EEN NON-PROFIT VIDEO PRODUCTIE.
ALLE DONATIES WORDEN OP PRIJS GESTELD.
PayPal: kontakt@2op.se
Dank u!

Kanaal 2e Advies
Zweden
http://www.2op.se

https://www.facebook.com/pages/Canal-...


Dr. Suzanne Humphries, a highly educated medical doctor with specialities in internal medicine and nephrology talks about vaccines, diseases and health in an interview with Canal 2nd Opinion recorded in Ängelholm, Sweden in september 2014. Dr. Humphries worked as a kidney specialist, when she saw a connection between vaccinations and kidney damage. She started questioning whether vaccines are safe and after doing a lot of research, she wrote a book together with Roman Bystrianyk called Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History. A book that thoroghly investigates what really reduced the death rate from different diseases that we currently vaccinate against. Are vaccines safe? Dr Humphries gives her answer to that question by letting you decide yourself. She gives you the side of the story that is often suppressed, but necessary if you want to make your own balanced decision, and also what reduced some deadly diseases like cholera and tuberculosis in parts of the world without any vaccines at all. Dr. Suzanne points out that she would never tell people not to vaccinate. She wants the people to listen to both sides, the for and against, and then make a decision themselves. She says the pro vaccine people are often aggressive and don't want you to hear the other side and often don’t even understand the down side to vaccination themselves. THIS IS A NON PROFIT VIDEO PRODUCTION. ALL DONATIONS ARE APPRECIATED. PayPal: kontakt@2op.se THANK YOU ! Canal 2nd Opinion Sweden http://www.2op.se https://www.facebook.com/pages/Canal-...

donderdag 7 mei 2020

Het oerbrein en het mensbreinRichard de Leth


We hebben meer kennis dan ooit. De mens was nog nooit zo slim. Toch is de mens dikker en zieker dan ooit.


Het fascineert me. Kennis is potentiële macht, maar de toepassing van kennis is werkelijke macht. En hier falen mensen. Eigenlijk falen mensen niet bewust, want we zijn het slachtoffer van ons eigen ontwerp. Jouw brein is niet gemaakt om je gezond of gelukkig te maken. De hersenen bestaan uit twee delen. Een oud deel dat uit het reptielbrein en het emotionele brein bestaat, en een nieuw deel dat uit de hersenschors bestaat. Het oude deel is het oerbrein (geel en rood) en het nieuwe deel is het mensbrein (blauw). Het oerbrein werkt met instincten en emoties. Het mensbrein werkt met analyse en verstand. De mens heeft de grootste hersenschors van het hele dierenrijk. De hersenschors kun je zien als één grote rem op je instincten en je emoties. Zonder hersenschors zou je beestachtig gedrag vertonen en onmogelijk vredig in een maatschappij kunnen samenleven.

Kijk maar eens hoe dieren met elkaar omgaan op de savanne in Afrika.

Het oerbrein denkt in energie. 
• Het is gevoelig voor directe beloning (het kan niets uitstellen). 
• Het werkt met instincten en impulsen. 
• Het heeft een voorkeur voor zoet en zout. Het eet te veel en te vaak.
• Het gaat het liefst meteen zitten. 
• Het heeft een weerstand tegen verandering. 
• Het kiest onbewust liever voor ‘ongelukkig in bekende omstandigheden’ dan ‘gelukkig in  onbekende omstandigheden’. 
• Het wil bij de groep horen. 
• Het is bang om te falen. 
• Het is reactief. 
• Het volgen van je oerbrein in de huidige maatschappij maakt je leider. 
• Het mensbrein denkt in principes en hogere waarden. 
• Het is expert in beheersing en gemaakt om het oerbrein af te remmen. 
• Het is in staat om een beloning uit te stellen. 
• Het kiest voor verandering en gaat zijn eigen weg. Het kiest bewust voor ‘gelukkig in onbe- kende omstandigheden’ dan ‘ongelukkig in bekende omstandigheden’. 
• Het is proactief. 
• Het ontwikkelen van je mensbrein in de huidige maatschappij maakt je leider. 

Het oerbrein zet je meestal in beweging. Het heeft veel sterkere verbindingen met motorische centra die je gedrag aansturen dan het mensbrein die evolutionair veel minder oud en krachtig is. Het oerbrein is een olifant. Het mensbrein is de persoon die op de olifant zit. Het is de kunst om het oerbrein af te richten. Want het oerbrein kan op jouw gezondheid en geluk veel schade aanrichten. Het oerbrein heeft altijd trek in taart, snoep of koek. Het gaat morgen wel sporten. Het blijft wakker om Social Media te checken.

Kijk eens om je heen in de maatschappij. Overal wordt het oerbrein getriggerd 
• Koek, snoep, koffie en frisdranken op treinstations. (voorkeur voor zoet en zout)
• Liften, roltrappen en stoelen. (voorkeur voor lui-zijn) 
• Piepjes van apps op je mobiele telefoon die je aandacht trekken. (gevoelig voor prikkels) 
• Platforms als SecondLove en Intimatch. (seksuele oerdriften. Trouwens, er staat op hun site ‘Ook stiekem overspel plegen?’ … pfff, NIET DOEN!)

De gevolgen van een doorgeslagen oerbrein worden pijnlijk zichtbaar
• Overgewicht en ontstekingsziekten.
• Overspannenheid en burn-out.
• Scheidingen en verdriet.

Veel mensen schakelen een professional in om zichzelf tegen hun oerbrein te beschermen zoals een diëtist, een personal trainer, een psycholoog of een relatietherapeut. Ik daag je graag uit Om aankomende week iedere dag vijf minuten een kleine taak te doen, bijvoorbeeld mediteren, hardlopen of een boek lezen. Je zult merken hoe lastig het is om met je mensbrein je oerbrein te temmen. Het lukt gemiddeld 3 procent van de mensen. 97 procent faalt. Ze willen wel, maar het lukt niet: ‘Ik wil wel, maar ik doe het niet.’ ‘Ik snap niet waarom het niet lukt.’ ‘Ik zou het moeten doen, maar ik stel het steeds uit.’ Allemaal excuses van het oerbrein. En het oerbrein domineert als je een druk leven hebt en regelmatig stress ervaart. Bij stress gaat het bloed volledig naar het oerbrein. Het gevolg is dat je terugvalt in oude patronen. Het oerbrein is een bundel geconditioneerde reflexen. Het laat je dingen doen die je niet wilt. Dingen zeggen die je niet wilt. Het gevolg zijn spijt, berouw en excuses.

Bron dr Ricard de Leth 


5G, is meten met 2 maten.