Wat heeft onze evolutie met klimaatsverandering te maken?

Onze leefstijl nu, brengt ons menselijk lichaam in de war, maar ook het klimaat?

Evolutie betekende eigenlijk biologische vooruitgang. Het heeft miljoen jaren gekost om jou als mens te vormen. Wetenschappens zien nu in, dat de sleutel om onszelf en de toekomst te bevatten, we ons moeten verdiepen in wat we hebben geërfd uit het verleden. En dat is nu juist wat we vergeten. We graven te ondiep en niet ver genoeg terug. Dit ondervond ik ook bij het lezen van het boekje "het water komt" van Rutger Bregman. Vraag mij af of hij de 2 docu's afleveringen heeft gezien op Discovery "Expedition Unknown the hunt for our ancient ancestors", en ook Fossielen algen onthullen 500 miljoenjaar klimaatsverandering. Ik vond het boekje matig het vertelde mij niks nieuws, bangmakerij om het water. Dan verwijs ik een ieder naar het boekje 'Natuurlijk', van Jan Terlouw, daar wordt het beter beschreven en is ook meer uitgediept. En ja dat is een feit, door onze leefstijl versnellen we wel de aankomende klimaatsverandering op onze aardbol.

Ik heb de 2 boeiende docu's films op Discovery, van de serie expedition unknown door Josh Gates, gezien. Zeer interessant, Ik heb het samengevat, je leest het op deze blog.

De evolutie levensboom.
Alles wat we wisten over de evolutie, dat we van de apen afstammen, mag je vergeten. In 2010 is dit achterhaald door een ontdekking. Dus het beeld van aap tot mens, klopt niet meer.We  blijken geen keten van vooruitgang maar een rare diverse uit de kluit gewassen boom, een stamboom. Met bovenaan de top, de moderne mens de 'homo sapiens'. Maar waar zijn onze verwanten gebleven en waarom heeft onze soort het wel overleefd? We duiken ver hiervoor terug.


Zonder verleden geen heden. De mensheid is al snel het verleden vergeten. De mensheid lijkt niet te willen veranderen, ja we zijn goed in alles willen veranderen, maar leren we wel van de lessen uit het verleden?

Aan de oppervlakte lijken we anders, we ontwikkelen ons, we bedenken nieuwe regels, nieuwe levensstandaard. Elke (nieuwe) generatie omarmt het nieuwe en schaft het oude af. We weten namelijk niet eens meer hoe we uit steen een gereedschap (werktuig) kunnen maken. Oude ambachten die verloren gaan. Zo is bijv. een werktuig maken uit steen, 2 miljoen jaar geleden allang vergaande glorie. En ook hoe we ons konden genezen vanuit de natuur, dat we een zelfgenezend vermogen hebben, zijn we allang vergeten en dat het medicijn in de natuur ligt, al helemaal. We dwalen steeds verder en verder af van de onze natuurlijke bron. Met gevolgen dat we zieker zijn dan ooit, waar de mens vroeger stierf aan infecties, sterven we nu aan welvaartsziektes, door o.a. uitputting van het lichaam.

Door de evolutie-revolutie in het menselijk denken, dat zorgde voor een toenemende complexiteit van vakmanschap, zo kwam ook de macht en de honger naar geld van de mens, de alsmaar draaiende economie boven aan te staan ten kostte van de natuur en het verleden. Schijnbaar hebben we daar niks van geleerd, onze innovatie is onze ondergang aan het worden. De mens is boven de voedselketen gaan staan en als we het tij niet keren, heeft dat drastische gevolgen, voor  mens, dier, fauna en de aarde waar we op leven.

We vinden onszelf heel verstandig en beschaafd. 
Ogenschijnlijk hebben we niets meer te maken met de mensen die voor ons leefden.
Maar achter die jas van vlees, klopt nog steeds hetzelfde menselijke hart van vroeger; hebzucht, machtswellust, angst voor de dood, die emotie veranderen niet.
Maar ook, liefde, moed, menselijkheid, je leven offeren voor waar je in gelooft, zal dat ooit anders worden?

DNA
We blijken 98% van ons DNA met onze neven de chimpansees (mensaap) te hebben. Wat maakt het verschil met de mens? De eerste mensen, gingen innoveren en de chimps bleven vrijwel onveranderd, zij bouwde hun innovatie niet uit. Chimpansees leren door vallen en opstaan en door observatie, nog steeds. Een jonge chimp doet er 8-9 jaar over om bijvoorbeeld met succes te leren hoe een noot te kraken. Doordat de mens ging onderwijzen hebben ze een leerperiode verkort. Dat is de stap die ons tot mens zal maken een stap naar evolutie. 

DNA is als een soort kookboek, voor eiwitten waaruit o.a. je lichaam bestaat, dit zegt genetici dr. Nathaniel Pearson. Het DNA laat zien hoezeer we vermengd zijn geraakt met de tijd. DNA is een soort kookboek geworden met recepten in de kantlijn die door elkaar staan, eigenlijk een zooitje is. Maar een mooi zooitje, zo vind Nathaniel. Hij kan aan de hand van kleuren panelen op de computer zien van welke groep genen we afstammen, wie onze voorouders waren. Bewijs van nog oudere generatie ligt verborgen in ieders DNA, men kan wel tot 90 duizend jaar terug kijken. Josh Gates had zijn DNA afgeven en hij heeft o.a genen van de neanderthaler.  

De evolutie achterhaald.
Er zijn nieuwe botten ontdekt (fossiele), van een (eerste) soort mens dat Australopithecus heet. Zij leefde zo'n 3,67 miljoen jaar terug. Deze botten (genaamd little foot) liggen in de universiteit Witwatersrand in Johannesburg. Dit is te zien in expedition unknown, 'Revealing Our Ancient Ancestors'. Little foot is zo een 3.67 miljoen jaar oud. Little foot is een steen van Rosetta van de menselijke evolutie, zijn soort heet dus Australopithecus, wat letterlijk "zuidelijke aap" betekend. Zij hadden een nieuwe vaardigheid ontwikkeld, bipedie (tweevoetig). Ze konden per dag 2 keer zo ver te voet reizen, dan hun neven in de bomen. Little foot is in 1994 ontdekt in een grot in zuid Afrika, wat de sterkfontein grot heet, ook de 'wieg van de mens' genoemd. Bij little foot werd de revolutie herschreven.

Een formule dat ons nog steeds stuurt, is het onderwijzen in complexen vakmanschap. Vandaag de dag zijn we vooral consumenten en geen jagers of boeren meer. we zijn afhankelijk van de supermarkt geworden. Onze werktuigen zijn nu zo complex dat bijna niemand ze meer kan maken. We stappen in de 21ste eeuw de digitale wereld binnen, geen schoolborden meer, onze kinderen krijgen digitaal les. Maar als er een ramp gebeurd, zoals het coronavirus ons nu ook min of meer lam legt, kunnen we dan (nog) wel voor onszelf zorgen, zoals onze voorouders konden? Eigenlijk niet, want o.a. ons geld, om mee te betalen heeft ons ook afhankelijk gemaakt. eigenlijk draait daar nu alles om.

Maar het roept ook de vraag op: als werktuigen onze menssoorten zo een voordeel gaven, waarom stierven ze dan uit? Dit antwoord ligt wellicht in Pondoland.

De klimaatsverandering
Waarom onze voorouders (homo sapiens) alle andere menssoorten hebben overleefd.
Waar werd ontdekt hoe de homo sapiens een planetaire klimaats uitdaging overleefde en de andere menssoorten niet met de opkomende ijstijd? De home sapien trok naar Pondoland en zo overleefde ze 30-40 duizend jaar geleden de ijstijd. Men ontdekte dat ze goed aten, terwijl de voorraad van de neanderthalers snel opraakten, toen het klimaat afkoelde. Pondoland was een veilige haver terwijl de rest van de wereld bevroor.

Ook een klimaatsverandering terwijl de aardbol schoons was. 27 verschillende menssoorten hebben er geleefd, aan het einde zijn alleen ons mensrassoort er nog, hoe dan? Er zijn 2 groepen dieren. de generalisten met verschillende habitals en voedseltypes, of de specialisten die zich richten op 1 niche en 1 voedseltype. De mens maakte gebruik van beiden aanpassingen. We vonden technologie en cultuur uit, als strategie om te leren en te overleven en ons aan te passen aan klimaatsverandering. Dit wisten de menssoort op Pondoland.

Waarom vinden we daar geen resten van de Neanderthalers? Zij waren specialisten, ze jaagde alleen op groot wild, dit werd steeds minder levensvatbaar, vooral door de snelle klimaatsverandering. Het grote wild nam af in de ijstijd, hierdoor faalde ook de andere menssoorten. De homesapiens paste zich snel aan, we trokken naar de kust naar Pondoland.

De reden voor ons succes is ook echt een waarschuwing! Het is belangrijk dat je flexibel en adaptief moet blijven. Omdat we vertrokken en ons aanpaste, veranderde hiermee ook ons voedsel, groeide onze hersenen en werden we slimmen, we gingen van minder oerbrein naar meer mensbrein. Dit ging ten kostte van onze darmen, die werden kleiner. Dit is een van de rede dat de darm ook wel eens onze hersens worden genoemd. Maar deze evolutie programmeerde ook driften die beter bij de oude wereld passen (oerbrein).

Werktuig en onderwijzen hebben ons gevaarlijk afhankelijk gemaakt van technologie om te overleven; een woord corona, hoe overleven we dit? Lastig, want waar lopen we het meest tegen aan? Geld. De moderne homo sapiens heeft een aanpassingsvermogen. verandering is immers de enige constante. Onze planeet verandert opnieuw, ditmaal (deels) door ons eigen toedoen. NU moeten we alleen terug kijken naar onze verdwenen verwanten, om te beseffen dat ook wij kunnen eindigen als een fossiel. Want wij mensen zijn wel onze aarde aan het verwoesten door economisch belang voorop te stellen, door boven de voedselketen te gaan staan. Hierdoor de kleine mens (vaak) moet boete, zodat de grote mens kan blijven draaien. Onze aanpak is die van de driften/hebzucht, ten kosten van alles. Deze driften kende de homo sapiens niet die naar Pondoland trokken, zij wilden overleven en dat is ze gelukt. Gaat dat met onze instelling van nu dat ook lukken?

Klimaatsverandering is niet van nu alleen. Aan de ijstijd kwam ook een einde, het ijs smolt ook. De aarde ondergaat zo nu en dan, laten we zeggen een metamorfose. De temperatuur van de oceanen en van de atmosfeer is niet constant, ook als mensen zich er niet mee bemoeien. En hier hoor ik niemand over reppen! Want er zijn ijstijden geweest en perioden waarin het veel warmer was dan nu! Zo een 3 miljoen jaar geleden, in het tijdperk dat het plioceen wordt genoemd, was de temperatuur van de atmosfeer een graad of 3 hoger dan aan het begin van onze industriële tijdperk. Toen groeide er palmbomen op groenland. Aldus de conclusie van geologen. De zeespiegel steeg naar het niveau dat zeven meter hoger lag dan nu, het water kwam toen ook al, omdat het ijs smolt, niks nieuws dus. Hier rept nu niemand over, ook niet in het boekje ‘ het water komt’. Wel in het boekje ‘Natuurlijk’, van Jan Terlouw.

Dan zijn we niet teveel gericht op het CO2 gebeuren. Hebben we in de gaten wat er met onze oceanen gaande is? De oceaan is de grootste koolstofopslag op de aarde. Als je klimaatverandering wilt aanpakken moet je het allereerst de oceaan beschermen. Wat is er gaande? Ik citeer een stukje uit de documantaire Seaspiracy die op Netflix te zien is, 'als dolfijnen en walvissen bovenkomen voor lucht te happen, bevruchten ze kleine waterplanten genaamd fytoplankton, die elk jaar 4 keer zoveel koolstofdioxide opnemen als het Amazoneregenwoud en tot wel 85% van de zuurstof die wij inademen produceren. Dus in een wereld die DRUK is met koolstof en KLIMAATVERANDERING, staat deze dieren beschermen gelijk aan de planeet beschermen! Want als dolfijnen en walvissen sterven en de haaien dan sterft de oceaan, gaan wij ook!!' Zo simpel is het. Klik hier om verder te lezen. Over Seaspiracy klik hier.

Wij leven anno nu dankzij onze voorouder, de homo sapiens, die een verbinding stond met de natuur, onze aarde. Zij zorgde ervoor, dat de volgende generaties konden voortleven, zorgen wij nu ook ervoor dat onze volgende generatie kunnen voortleven op een gezonde aarde? Een stap terug doen in een wat bescheidende leven en wereld, wat ons minder afhankelijk maakt van andere of andere landen en geld, zou ons meer verrijken en de aarde goed doen.  Je krijgt de aarde, maar ook de mens niet, niet gezond als we niet duurzame op de gehele wereld gaan leven. Verschil van rijk en arm kleine maken, zodat om te overleven, stropers etc niet meer hoeven te stropen en bossen die er langer zijn of waren dan de mens niet gekapt hoeven worden ten behoefde van de onwetende en hebzuchtige mens. Behoud van onze (oer) bossen verminderd de CO2 uitstoot en zorgt ook dat de aarde minder snel opwarmt. Meer over CO2, zie blz 40 van het boekje ‘Natuurlijk’. We hoeven echt niet de hele wereld rond te reizen en binnen Europa ook niet te vliegen, Nederland is ook mooi. Ook hoeven we niet elke dag vlees, onze voorouder deed dit zeker niet, eet meer verse groente, fruiten (rauwe) noten Neem eigen netjes mee om je groente en fruit in te doen ipv de plastic zakjes. Dit geeft het boekje 'het water komt', goed aan, wat jij kan doen!

Nu in deze corona tijd, is de CO2  historisch laag en dat terwijl onze boeren nu harder werken dan ooit. Dit geeft dus aan dat de kleine man niet alleen de veroorzaker is. Tijd voor een eerlijke aanpak!
Hoe zou onze voorouder dit hebben aangepakt? Tijd om terug te kijken naar een ver verleden.
Dit corona tijdperk laat ons duidelijk zien dat we eigenlijk radeloos zijn, we ons geen raad weten hoe het nu allemaal moet en dat in een wereld waar technologie heerst.

Dan over generatie gesproken, in de tijd dat moeders nog thuis bleven om de taak als opvoeden op zich te nemen, in dat tijdperk waar alles nog eenvoudig simpel was, waar je tevreden was om 14 dagen naar 'Katwijk aan zee' te kunnen gaan, al dan niet met vakantie bonnen. Als in die tijd corona uitbrak, zouden we dan ook tegen de problemen aan lopen met bijv betrekking tot kinderen? Nee want 1 ouder had zich niet afhankelijk gemaakt van een baan. Zoals ik al schreef, aan de oppervlakte lijken we anders, we ontwikkelen ons, we bedenken nieuwe regels, nieuwe levensstandaard. Elke (nieuwe) generatie omarmt het nieuwe en schaft het oude af. En of dat nu wijs was, het oude af te schaffen kun je over filosoferen.

Een ding staat wel vast, het klimaat veranderd, met of zonder die duurzaamheid. Dat wil niet zeggen dat we zo door moeten gaan, dat zeker niet. We kunnen moeder aarde alleen niet stoppen, wel vertragen door duurzame te worden. Dit maakt onze overlevingskans groter, daar ben ik van overtuigd. Want als we zo door blijven hollen, lopen we zeker de afgrond in en houd de gehele mens op te bestaan!

Jolanda
Orthomoleculaire natuurvoedingsadviseur.
Reacties

  1. Helemaal mee eens! idd in de ijstijd smelte het ijs ook en niet door de mens. Na denkertje dit.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten