Zijn vaccins veilig? Dr Humphries geeft haar antwoord
Dr Suzanne Humphries, een hoogopgeleide arts met specialiteiten in de interne geneeskunde en nefrologie praat over vaccins, ziekten en gezondheid in een interview met Canal 2nd Opinion opgenomen in Ängelholm, Zweden in september 2014.

Dr. Humphries werkte als nierspecialist, toen ze een verband zag tussen vaccinaties en nierschade.
Ze begon zich af te vragen of vaccins veilig zijn en na veel onderzoek schreef ze samen met Roman Bystrianyk een boek genaamd “Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History”. Een boek dat onderzoekt of het sterftecijfer echt heeft verminderd door verschillende ziekten waar we momenteel tegen vaccineren.

Zijn vaccins veilig? Dr Humphries geeft haar antwoord op die vraag door u zelf te laten beslissen. Ze geeft je de kant van het verhaal dat vaak wordt onderdrukt, maar noodzakelijk als je je eigen evenwichtige beslissing wilt nemen, en ook wat sommige dodelijke ziekten zoals cholera en tuberculose in delen van de wereld heeft verminderd zonder vaccins.

Dr. Suzanne wijst erop dat ze mensen nooit zou vertellen niet te vaccineren. Ze wil dat de mensen luisteren naar beide kanten, de voor en tegen, en dan zelf een beslissing te nemen. Ze zegt dat de mensen die voor vaccinatie zijn, vaak agressief reageren en willen niet dat je de andere kant te horen krijgt en vaak niet eens de keerzijde begrijpen van vaccinatie zelf.

Zie ook hoe Longarts David Prins over een vaccin denkt, Klik hier

DIT IS EEN NON-PROFIT VIDEO PRODUCTIE.
ALLE DONATIES WORDEN OP PRIJS GESTELD.
PayPal: kontakt@2op.se
Dank u!

Kanaal 2e Advies
Zweden
http://www.2op.se

https://www.facebook.com/pages/Canal-...


Dr. Suzanne Humphries, a highly educated medical doctor with specialities in internal medicine and nephrology talks about vaccines, diseases and health in an interview with Canal 2nd Opinion recorded in Ängelholm, Sweden in september 2014. Dr. Humphries worked as a kidney specialist, when she saw a connection between vaccinations and kidney damage. She started questioning whether vaccines are safe and after doing a lot of research, she wrote a book together with Roman Bystrianyk called Dissolving Illusions, Disease, Vaccines and the Forgotten History. A book that thoroghly investigates what really reduced the death rate from different diseases that we currently vaccinate against. Are vaccines safe? Dr Humphries gives her answer to that question by letting you decide yourself. She gives you the side of the story that is often suppressed, but necessary if you want to make your own balanced decision, and also what reduced some deadly diseases like cholera and tuberculosis in parts of the world without any vaccines at all. Dr. Suzanne points out that she would never tell people not to vaccinate. She wants the people to listen to both sides, the for and against, and then make a decision themselves. She says the pro vaccine people are often aggressive and don't want you to hear the other side and often don’t even understand the down side to vaccination themselves. THIS IS A NON PROFIT VIDEO PRODUCTION. ALL DONATIONS ARE APPRECIATED. PayPal: kontakt@2op.se THANK YOU ! Canal 2nd Opinion Sweden http://www.2op.se https://www.facebook.com/pages/Canal-...

Reacties