Wel of niet vaccineren? Laat je goed informeren.

 Door Richard de LethšŸ’‰ 

Er is een enorme polarisatie, waarin vaak respect en begrip voor elkaar ontbreekt. Er ligt enorm veel lading op, omdat enerzijds de belangen groot zijn en anderzijds iedereen klaar is met die kl*te lockdown šŸ¤Ŗ

Ik krijg enorm veel vragen:
‘Richard, wat is jouw visie op het vaccin?’
‘Richard, ga jij jezelf laten vaccineren?’

In deze nieuwe blog deel ik mijn visie op het vaccin, en geef ik antwoorden op bovenstaande vragen.

Doe er je voordeel mee, en kies wat voor jou goed voelt of juist is (wat die keuze ook is šŸ™šŸ’š).

Vandaag, 6 januari 2021, start de corona-vaccinatie. Laat je goed informeren, volg je eigen wijsheid en maak vooral je eigen keuze: wel of niet vaccineren?

Belangrijke publicaties op een rijtje

Naast de algemene nieuwssites en kranten (met experts die voornamelijk positief zijn over het vaccin) volg ik al maanden veel wetenschappelijke (internationale) bronnen. Hier kom ik meer voorzichtigheid en terughoudendheid tegen, maar deze geluiden en inzichten krijgen bijna geen podium in de dagelijkse nieuwsvoorziening. Daarom deze blog als tegengeluid, om zo hopelijk een betere gebalandeerde keuze te kunnen maken voor jezelf. Wat die keuze ook is.

Ik zal hieronder mijn belangrijkste inzichten vanuit deze bronnen delen op het gebied van het vaccin.

Mijn doel is niet om verdeeldheid, twijfel of negativiteit te zaaien. Mijn doel is wel om je de juiste informatie te geven op basis van mijn eigen zoektocht.

Maak vooral je eigen keuzes en volg je eigen wijsheid.

Komt ie.

Het coronavaccin is een mRNA-vaccin. Op dit moment is er nog weinig bekend over de werkzaamheid en veiligheid van deze vaccins op de lange termijn.

Zoals vaak in de wetenschap zijn ‘de experts’ het niet met elkaar eens. Een recent artikel in De Correspondent benadrukt bijvoorbeeld het feit dat het vaccin wel veilig is. 

We kennen allemaal vooral het jaarlijks terugkerende griepvaccin (wat trouwens geen mRNA-vaccin is). Een item in het programma Zembla liet een paar jaar geleden trouwens zien dat er zwak wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van het jaarlijkse griepvaccin, zie onderstaande video.

In dit artikel van Evenwijs staat mooi uitgelegd hoe vaccinaties werken. Ook wordt er benoemd dat het coronavaccin door de pandemie versneld op de markt wordt gebracht. Immunoloog dr. Carla Peeters geeft in HP De Tijd aan dat het coronavaccin niet zonder risico’s is. 

Neuroloog Jan Bonte schreef er ook een artikel over, net als oud-huisarts Dick Bijl.
Ook internationaal zijn er kanttekeningen geplaatst door experts die terughoudend zijn totdat alle informatie bekend is (klik hier en hier voor deze bronnen).

Een editorial in de JAMA geeft aan dat in het verleden vaker door haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken zijn gebeurd.  

Nemen Tweede Kamerleden het vaccin?

Een groot deel twijfelt nog of wacht de ‘eerste proefronde’ af, zie onderstaande video. 
Nu wordt in bovenstaande video ook het verlangen genoemd om als maatschappij weer normaal te kunnen functioneren. Daar hopen veel mensen op.
 
Toch is dit ook mĆ©t het vaccin volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet mogelijk, en moeten alle andere maatregelen voorlopig ook van kracht blijven als mensen het vaccin hebben gehad (dus afstand, mondkapje en quarantaine, maar ook: testen, testen en testen).  

Stuk uit boek van Barack Obama

In mijn kerstvakantie las ik het boek ‘Een beloofd land’ van Barack Obama. Hij schrijft hiervan dit stuk:

In april 2009 werd er in rapporten melding gemaakt van een verontrustende griep in Mexico. Het griepvirus slaat doorgaans het hardst toe onder kwetsbare delen van de bevolking, zoals ouderen, jonge kinderen en astmapatiĆ«nten, maar deze variant leek vooral jonge, gezonde mensen te treffen – en was dodelijker dan gebruikelijk. Binnen een tijdsbestek van een paar weken werden mensen in de VS ziek door het virus: Ć©Ć©n in Ohio, twee in Kansas, en acht op een en dezelfde middelbare school in New York City. Aan het eind van de maand bevestigden zowel ons eigen Center for Disease Controle (CDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat we te maken hadden met een variant van het H1N1-virus. In juni maakte de WHO officieel bekend dat dit de eerste mondiale pandemie in veertig jaar was.

Ik had een meer dan oppervlakkige kennis van H1N1 nadat ik me in de Senaat had beziggehouden met de paraatheid van Amerika in geval van een pandemie. Van wat ik wist werd ik doodongerust. In 1918 was er een variant van H1N1 geweest die later ‘Spaanse Griep’ was genoemd, en die volgens schattingen een half miljard had geĆÆnfecteerd en tussen de vijftig en honderd miljoen levens had gekost – grofweg 4 procent van de totale wereldbevolking. Alleen al in Philadelphia stierven er in het tijdsbestek van een paar weken meer dan 12.000 mensen. De effecten van de pandemie waren verstrekkender dan de schokkende dood van zoveel mensen en het stilliggen van economische activiteiten.

Het was nog te vroeg om te zeggen hoe dodelijk dit nieuwe virus was. Maar ik wilde geen enkel risico nemen. Een paar dagen later stelden we een interdisciplinair team samen dat moest vaststellen in hoeverre de Verenigde Staten voorbereid waren op een desastreus verloop.

Het antwoord luidde dat we daar volstrekt niet op waren voorbereid. Het bleek dat de jaarlijkse griepprik geen bescherming bood tegen H1N1, en omdat vaccins de farmaceutische bedrijven in het algemeen weinig opleverden, beschikten de weinige vaccinfabrikanten die Amerika had over beperkte mogelijkheden om de productie van een nieuw vaccin op te voeren. Vervolgens moesten we ons buigen over de kwestie hoe we antivirale medicijnen moesten verspreiden, welke richtlijnen ziekenhuizen hanteerden bij de behandeling van griepgevallen en zelfs hoe we moesten handelen in het geval dat er scholen moesten worden gesloten of quarantaine moest worden opgelegd als de zaak echt uit de hand zou lopen. Verschillende oudgedienden van het in 1976 opererende varkensgriep-interventieteam van de regering-Ford waarschuwden ons voor de moeilijkheden die konden ontstaan als we, in onze poging een uitbraak voor te zijn, te krachtig zouden reageren of paniek zouden veroorzaken. Schijnbaar had president Ford, die gedecideerd wilde optreden tijdens zijn herverkiezingscampagne, namelijk al heel snel verplichte vaccinatie afgekondigd, nog voordat de ernst van de pandemie was vastgesteld, met als gevolg dat er meer Amerikanen een neurologische afwijking door de toediening van het vaccin ontwikkelden dan dat er stierven aan de griep. (…)

Hoewel de Verenigde Staten niet ongeschonden uit de strijd kwamen – meer dan 12.000 Amerikanen verloren het leven – hadden we het geluk dat deze specifieke variant H1N1 minder dodelijk bleek te zijn dan de experts hadden gevreesd: het nieuws, halverwege 2010, dat de pandemie uitgewoed was, zorgde niet voor grote krantenkoppen.


Lessen uit bovenstaande:

  1. Sinds 1976 Ć©n 2009 zijn we wereldwijd doorgegaan met roofbouw, en staat de economie nog steeds boven de ecologie (zaterdag verschijnt een interessante OERsterk Podcast – nummer 54 – met Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter). Concreet: we wonen met te veel mensen op een kluitje en lokken pandemieĆ«n uit vanuit onze bio-industrieĆ«n en door ontbossing waardoor inheemse dieren met mensen in contact komen (in dit geval in Wuhan in China)
  2. Vaccins kunnen schadelijke negatieve bijwerkingen hebben (wat pas later blijkt

Onze minister Hugo de Jonge maakte recentelijk de ongelukkige vergelijking tussen het coronavaccin en frikandellen: Die heb je levenslang gegeten en je weet ook niet precies wat daarin zit. Hij snapt niet dat mensen sceptisch zijn tegenover de ingrediĆ«ntenlijst van de coronavaccins.

Persoonlijk eet ik geen frikandellen en sla ik – op basis van de huidige informatie – ook het vaccin over.

'Dus moet niemand zich laten vaccineren?'

Dat is het andere uiterste.

Afgelopen maanden heb ik alle nieuwsberichten van Maurice de Hond gevolgd. In een interview met Het Parool doet hij de volgende uitspraak:  

Ik ben het volledig met hem eens.

Voor ouderen en risicogroepen (mensen met overgewicht en/of onderliggend lijden) wegen op dit moment de voordelen mogelijk zwaarder dan de nadelen van het vaccin.

Maar is het niet te voorbarig om de gehele bevolking te vaccineren met een nieuw experimenteel vaccin?

Hoogleraar Strategisch Leiderschap Bob de Wit vindt de huidige lockdown-maatregelen disproportioneel. Hij stelt terecht dat er veel ‘risicolozen’ zijn die niets te vrezen hebben van het coronavirus, en dat door de vergrijzing vooral ouderen worden getroffen.
Zijn pleidooi waarin hij oproept voor een samenleving 4.0 – dus vanuit burgers – is inspirerend.  

Veel professionals in de zorg laten zich ook vaccineren. Vanaf afgelopen maandag krijgen mensen in de zorg een oproep om zich te laten vaccineren, soms met een ‘vaccinatiebonus’ om mensen te verleiden.

Aan de andere kant schiet de Nationale Bond tegen Overheidszaken zorgmedewerkers te hulp die zich niet willen laten vaccineren.

Het is mijn wens dat we met elkaar in gesprek blijven. Met fatsoen en respect, zonder te veroordelen.

Want iedereen mag zijn eigen vrije keuze maken. Maar dit kan pas als je de juiste informatie hebt.
Ik hoop oprecht dat we aankomende maanden meer onafhankelijk waarheidsgetrouw nieuws en inzichten krijgen.

Want het is op dit moment nog onzeker of de werkzaamheid en de veiligheid van het coronavaccin echt de ‘heilige graal’ is, zowel op korte termijn (werkzaamheid) als op lange termijn (veiligheid).

En straks weer het 'oude normaal'?

Dat hoop ik niet, want dat zou betekenen dat we niets van deze crisis hebben geleerd. Dat we doorgaan met onze roofbouw op de aarde en ons lichaam en dat we op de volgende pandemie kunnen wachten.

Nee, laten we op het vergroten van onze weerbaarheid inzetten. De mens is nu zwakker dan ooit en pleegt met een ongezonde leefstijl onbewust zelfmoord in slow-motion.  

Laten we beter aansluiten op de balans in natuurlijke kringlopen en ecosystemen.

Daarom ben ik blij met de nieuwe politieke partij NLBeter. Deze partij vindt terecht dat ons zorgstelsel op de schop moet, omdat onze gezondheidszorg ziek is. Ook verbinden ze gezondheidszorg met beter onderwijs en een betere leefomgeving.

Volgens internist Yvo Sijpkens is voeding het belangrijkste wapen in de strijd tegen het coronavirus.

John Mackey – de CEO van biologische supermarktketen Whole Foods – zegt terecht dat we het beste de gezondheidszorg helemaal niet nodig hoeven te hebben, dus het beste ons eet- en leefpatroon aan kunnen passen.

En zo is het

Pak verantwoordelijkheid over je eigen vitaliteit.
Zorg iedere dag voor de juiste zelfzorg (klik hier voor een gratis dagoverzicht uit de OERsterk Journal).

Het resultaat is dat je weerbaar(der) wordt tegen het coronavirus en potentiƫle nieuwe virussen die nog zullen volgen. Het geeft je ook meer energie in je lijf en meer innerlijke rust in je hoofd.

Is jouw lijf je lief, leef dan preventief.
Maak jouw leven – en daarmee de wereld – iedere dag een stukje beter.

Wij helpen je graag.

Klik hier voor gratis ontspanningsoefeningen, recepten en work-outs in deze lockdown, want dit blijft essentieel of je het vaccin nu wel of niet neemt.

P.S. Update donderdag 7 januari 2021: hieronder een onderbouwd betoog in de uitzending van blckbx.tv van professor dr. Theo Schetters (hij is gespecialiseerd in de immunologie) waarom volgens hem de huidige massa mRNA-vaccinatie ‘roekeloos en onnodig is’. En dat mensen niet goed wordt uitgelegd dat ze deelnemen aan een niet-wetenschappelijk onderbouwd groot massa-experiment. 

Aan de andere kant wordt bovenstaand betoog van professor Schetters weer helemaal ‘ontmandeld’ door Daniel Tuijnman van Kloptdatwel. Mijn conclusie: zelf de experts zijn het niet met elkaar eens.

Mijn advies blijft: lees je op beide gebieden in, en maak een keuze op basis van wat voor jou klopt en goed voelt. 

P.P.S. Update vrijdag 8 januari 2021. 

Huisarts Jan Vingerhoets uitte op persoonlijke titel ook zijn zorgen over de corona-vaccins en de ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wil overhalen tot inenting. Hij zegt veel zinvolle zaken ter overdenking. Hier een klein stukje uit het krantenartikel van BN De Stem

‘Het haast blinde vertrouwen in werking en effectiviteit van de verschillende vaccins baart Vingerhoets grote zorgen. ,,Er is nog zoveel dat we gewoonweg niet weten. Zijn de vaccins veilig genoeg? Hoe beschermd zijn gevaccineerden feitelijk? Hoe zit het met de (bij)werking voor specifieke groepen zoals vrouwen in de vruchtbare leeftijd?”
,,Luister, ik laat me heel graag overtuigen dat we het goede aan het doen zijn. Ik steek mijn licht op bij collega-artsen, bel met ziekenhuizen, volg de vakliteratuur over internationale corona-onderzoeken. Het zou ook voor mij persoonlijk een hele geruststelling zijn als ik de wetenschappelijke bewijzen op tafel zie. Maar ik zie ze nog niet. De voordelen van de vaccins en van grootschalige vaccinatie zijn onvoldoende aangetoond. En toch is de indringende boodschap dat iedereen zich moet laten inenten.” ‘

P.P.P.S. Update maandag 11 januari 2021. 

Via deze link een interview met huisarts Huib Pieter Rutten in HP De Tijd. Volgens hem is het onzinnig om gezonde mensen een coronavaccin te geven: ‘Als je gezond bent maakt het immuunsysteem gehakt van het zoveelste coronavirus dat rondwaart.’ Ook geeft hij aan de huidige maatschappelijke kosten versus de baten enorm uit balans zijn. 

P.P.P.P.S. Update maandag 18 januari 2021. 

Stichting Artsen Covid Collectief heeft een waardevolle pagina met antwoorden op Veelgestelde Vragen. 

Met steun van onder andere artsen, pedagogen en psychologen is gezondheidswetenschapper Msc. Willem-Jan van Mierlo het initiatief VaccineerIkWelOfNiet gestart om een open, ongedwongen gesprek over het vaccineren tegen Covid-19 te bevorderen. Het doel is om een veelzijdige en genuanceerde informatievoorziening aan te bieden waarbij eerbied voor de wil van de ander voorop staat. Klik hier.

Zie ook; is het mRNA wel een vaccin en hoe werkt deze?

Reacties